تماس با ما

اين مركز قابليت سرويس دهي بصورت سيار به كليه مناطق تهران و کرج و باقی شهرستانها را دارد.
تلفن

Phone: +98 (21) 2675 93 28

Mobile: +98 (912) 380 24 43

Mobile: +98 (902) 380 24 43


ایمیل

info@pakanglass.com

فرم درخواست خدمات